Bc. Jakub Vémola

Diplomová práce

Reflections of Marshall McLuhan's Media Theory in the Cinematic Work of David Cronenberg and Atom Egoyan

Reflections of Marshall McLuhan's Media Theory in the Cinematic Work of David Cronenberg and Atom Egoyan
Anotace:
Tato práce si klade za cíl vystopovat odrazy a interpretace mediální teorie slavného kanadského mediálního teoretika Marshalla McLuhana ve filmech kanadských režisérů Davida Cronrnberga a Atoma Egoyana. Pro účely této analýzy byly zvoleny filmy Videodrome (1983) Davida Cronenberga a Family Viewing (1987) Atoma Egoyana.
Abstract:
The aim of this thesis is to investigate, present and compare the way in which the concepts and theories of the great Canadian media thinker, Marshall McLuhan, are reflected and reinterpreted in the work of Canadian filmmakers David Cronenberg and Atom Egoyan. The films I have chosen to analyze are David Cronenberg’s Videodrome (1983) and Atom Egoyan’s Family Viewing (1987).
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma