Bc. Kateřina Janů

Diplomová práce

Adaptace zaměstnanců ve vybrané personální agentuře

Adaptation of employees in chosen personal agency
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem ve vybrané personální agentuře. Záměrem práce je zjistit úspěšnost adaptačního procesu agentury z pohledu jejích zaměstnanců, z důvodu fluktuace nových pracovníků v prvním roce od jejich nástupu na pracovní místo. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část definuje klíčové termíny pro problematiku adaptace a nastiňuje situaci uvnitř zkoumané personální …více
Abstract:
This master‘s thesis deals with the adaptation process in the selected personnel agency. The intention of this work is to determine the success of the adaptation proces in the agency from its employees view due to the fluctuation of new employees in the first year after their employment. The work is divided into three parts. The theoretical part defines key terms for the issue of adaptation and outlines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií