Bc. Romana Šmírová

Bakalářská práce

Vliv skryté reklamy youtuberů na nákupní preference dětí

Influence of youtubers' hidden advertising on buying decisions of children
Anotace:
Díky rozmachu mobilních zařízení a dotykovým obrazovkám získaly značky přímý přístup ke zcela nové skupině potenciálních zákazníků – dětem – a to už v podstatě od jejich narození. Uzavírají lukrativní smlouvy s dětskými youtubery, kteří skrze svůj obsah dokáží i těm nejmenším snadno představit vše od hraček, přes sladkosti až po počítačové hry a oblečení. Toto šetření se zaměřuje na předškolní a mladší …více
Abstract:
Thanks to the boom of mobile devices and touch screens, brands have gained direct access to a completely new group of potential customers – children – nearly from their birth. They enter lucrative contracts with child youtubers, who can through their content effortlessly introduce even to the youngest audience everything from toys, through sweets to computer games and clothes. This research focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní