Bc. Alena Daurova

Bachelor's thesis

Bankovní produkty a jejich analýza

Bank products and their analysis
Abstract:
V bakalářské práci se řeší problematika úvěrových produktů v české a ruské bance Raiffeisenbank. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny bankovní úvěrové produkty z teoretického hlediska, zejména kontokorentní úvěry, hypotéční úvěry. V teoretické části je provedená deskripce právních podmínek poskytování úvěrových produktů v ČR a v RF. Teoretická část zahrnuje …more
Abstract:
Тhe thesis addresses the issue of loan products in the Czech and Russian bank Raiffeisenbank. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines bank loan products from theoretical point of view, particularly overdrafts, mortgage loans. The theoretical part is made to describe the statutory requirements for credit products in the Czech Republic and in the Russian …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Červenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Banking