Bc. Alena Daurova

Bachelor's thesis

Bankovní produkty a jejich analýza

Bank products and their analysis
Anotácia:
V bakalářské práci se řeší problematika úvěrových produktů v české a ruské bance Raiffeisenbank. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny bankovní úvěrové produkty z teoretického hlediska, zejména kontokorentní úvěry, hypotéční úvěry. V teoretické části je provedená deskripce právních podmínek poskytování úvěrových produktů v ČR a v RF. Teoretická část zahrnuje …viac
Abstract:
Тhe thesis addresses the issue of loan products in the Czech and Russian bank Raiffeisenbank. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines bank loan products from theoretical point of view, particularly overdrafts, mortgage loans. The theoretical part is made to describe the statutory requirements for credit products in the Czech Republic and in the Russian …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Banking