Bc. Bára Šarafínová

Bakalářská práce

Postoje studentů magisterského studia psychologie k trans* lidem

Attitudes of psychology master's students towards trans* people
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postoji magisterských studentů psychologie k trans* lidem. V teoretické části práce je rozebírán gender skrze jeho tři hlavní složky – genderovou identitu, vyjádření pohlaví a anatomické pohlaví. Je popsán i vztah k sexuální orientaci, a jednotlivé genderové identity s vysvětlením pojmu cisgender a transgender. Podstatná je kapitola týkající se duševního zdraví trans* lidí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the attitudes of master students of psychology towards trans* people. In the theoretical part of the thesis, gender is analyzed through its three main components – gender identity, gender expression and anatomical sex. The connection with sexual orientation, and individual gender identities are also described. The terms cisgender and transgender are explained. Essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta