Martina BLAŽKOVÁ

Bakalářská práce

Inovační aktivita ve vybrané firmě a její dopad na finanční ukazatele

Innovative Activity in a Selected Company and its Impact on Financial iIndicators
Anotace:
Cílem práce je zanalyzovat inovační aktivitu ve vybrané firmě a zhodnotit její dopady na finanční ukazatele. Pro analýzu byla zvolena firma České filtry, s. r. o., která se zabývá výrobou filtračních elementů pro filtraci do různých odvětví, jako je např. strojírenství, automobilový průmysl apod. Na základě deskriptivní statistiky byla provedena analýza finančních ukazatelů ukazatel rentability, aktivity …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the innovation activity in a selected company and to evaluate its impacts on financial indicators of the organization. This bachelor paper focuses on the analysis of České Filtry, ltd., which produces filtration elements for filtrations for various branches of industry such as engineering, automotive, etc. Based on descriptive statistics, the analysis of the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Martina. Inovační aktivita ve vybrané firmě a její dopad na finanční ukazatele. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management