Ing. Jiří PÁLKA

Doctoral thesis

Evaluation of Thermal Comfort of a Man According to PMV Mathematical Model

Evaluation of Thermal Comfort of a Man According to PMV Mathematical Model
Abstract:
Tato doktorská práce se zabývá vyhodnocováním tepelné pohody člověka podle matematického modelu PMV, který je dán standardy ISO 7730 a ASHREAE 55. Disertační práce obsahuje souhrn teoretických znalostí týkající se tepelné pohody a s ní spojených témat. V úvodní části je řešena problematika měření střední radiační teploty (SRT), která představuje největší problém při vyhodnocování ukazatelů tepelné …more
Abstract:
This doctoral thesis deals with evaluation of thermal comfort of a man according to PMV mathematical model given by ISO 7730 and ASHRAE 55 standards. The thesis summarizes theoretical knowledge concerning thermal comfort and related themes. At the beginning of the work, the problems concerning mean radiant temperature (MRT), which is the most difficult determinable factor, are solved. The thesis deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 11. 2011

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PÁLKA, Jiří. Evaluation of Thermal Comfort of a Man According to PMV Mathematical Model. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe