Dagmar Blažíčková

Bachelor's thesis

Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení

Analysis and Financial Risks Control in Accommodation Facilities
Abstract:
Cílem bakalářské práce Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení je rozbor a určení rizik ovlivňujících provoz a ekonomické výsledky hlavní činnosti firmy. Teoretická část práce se věnuje obecnému pohledu na rizika spojená s podnikatelskou činností a následně popisu finanční analýzy hospodaření s podrobnějším rozborem vybraných ukazatelů. V praktické části je představena společnost …more
Abstract:
The purpose of this Bachelor's theses named Analysis and Financial Risks Control in Accommodation Facilities is to determine and identify risks that could affect business and economic results of the company's main activity. In the theoretical part of the discourse the general survey on risks associated with running business is presented, followed by general characterization of financial analysis with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016
Accessible from:: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Blažíčková, Dagmar. Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe