Dagmar Blažíčková

Bachelor's thesis

Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení

Analysis and Financial Risks Control in Accommodation Facilities
Anotácia:
Cílem bakalářské práce Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení je rozbor a určení rizik ovlivňujících provoz a ekonomické výsledky hlavní činnosti firmy. Teoretická část práce se věnuje obecnému pohledu na rizika spojená s podnikatelskou činností a následně popisu finanční analýzy hospodaření s podrobnějším rozborem vybraných ukazatelů. V praktické části je představena společnost …viac
Abstract:
The purpose of this Bachelor's theses named Analysis and Financial Risks Control in Accommodation Facilities is to determine and identify risks that could affect business and economic results of the company's main activity. In the theoretical part of the discourse the general survey on risks associated with running business is presented, followed by general characterization of financial analysis with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zverejniť od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Blažíčková, Dagmar. Analýza a řízení finančních rizik v provozu ubytovacího zařízení. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe