Bc. Kateřina Kolísková

Diplomová práce

Kvantitativní zastoupení bakterií rodu Lactobacillus v lidském zažívacím traktu v závislosti na změně stravovacích návyků

Quantitative representation of Lactobacillus bacterial family in the human digestive tract depending on changes in eating habits
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kvantitativního zastoupení bakteriálních rodů v lidském zažívacím traktu v závislosti na změně stravovacích zvyklostí. Začátek literárního přehledu se věnuje obecné charakteristice střevního mikrobiomu a jejímu bakteriálnímu zastoupení. Nejobsáhlejší část patří jednotlivým faktorům, které ovlivňují celkový počet bakteriálních druhů osídlujících střevní mikrobiom …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of quantitative representation of the bacterial family in the human digestion system depending on changes in eating habits. The start of literary digest addresses general characteristics of digestion microbiome and its bacterial represen-tation. The most comprehensive part belongs to individual factors, who influenced overall number of bacterial species inhabiting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Franke, Ph.D.
  • Oponent: Hana Přikrylová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta