Bc. Peter Dancsok

Diplomová práce

Procesní analýza pro oddělení zaručení kvality v IT firmě

Process analysis for the quality assurance department for an IT company
Abstract:
The goal of this master's thesis is the process analysis of an quality assurance department in an IT firm, which develops finance systems, based on the ISTQB-BCS Certified Tester Foundation Level certification. Based on the knowledge gained in this team, the mentioned certification and on the knowledge of the HP Quality Centre 11 tool to propose a refinement of the current processes, which are used …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je procesná analýza oddelenia zaručenia kvality v IT firme, ktorá sa zaoberá finančnými systémami, na základe certifikácie ISTQB-BCS Certified Tester Foundation Level. Pomocou získaných skúseností v tomto tíme a nadobudnutých znalostí zo spomenutej certifikácie a nástroja HP Quality Centre 11 navrhnúť vylepšenie existujúcich procesov, ktoré sa už využívajú dlhšiu dobu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace