Michal TRÚNEK

Bakalářská práce

Vizualizace budov UTB v Google Earth \nl{} \nl{}

Visualization of TBU buildings in Google Earth \nl{} \nl{}
Anotace:
Táto bakalárska práca je zameraná na počítačové modelovanie 3D modelov pomocou programu Google SketchUp. V teoretickej časti práce sú popísané základné vlastnosti programu Google SketchUp a Google Earth. Cieľom praktickej časti práce bolo vytvorenie 3D modelov budov univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ako ukáţka slúţi tvorba budovy fakulty managementu a ekonomiky, ktorá sa nachádza v praktickej časti …více
Abstract:
This thesis is focused on PC simulations of 3D models by using Google SketchUp software. In theoretical part, there is a Google SketchUp and Google Earth basic properties description. The main objective of practical part was a 3D models creation of Thomas Bata buildings in Zlin. As an example, there is a building creation of faculty of management and economics, which we can find in practical part. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011
Identifikátor: 20613

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRÚNEK, Michal. Vizualizace budov UTB v Google Earth \nl{} \nl{}. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma