David MIZERA

Bakalářská práce

Google SketchUp tvorba 3D modelů

Google SketchUp - 3D model creation \nl{}
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s programem pro tvorbu 3D modelů Google SketchUp, jeho historií, nastavením a podporovanými možnostmi. Dále bylo popsáno srovnání s podobnými CAD systémy a možnosti jeho propojení se systémem GIS a Google Earth. Praktická část je zaměřena na demonstraci tvorby 3D modelů a jsou zde předvedeny nástroje a možnosti programu Google SketchUp. Některé modely …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to acquaint the reader with a program for creating of 3D models Google SketchUp, its history, settings, and supported options. Further it was described the comparison with similar CAD systems and the possibility of integration with GIS and Google Earth. The practical part focuses on the demonstration of 3D models creation and the tools and the possibilities of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011
Identifikátor: 20879

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Boudná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIZERA, David. Google SketchUp tvorba 3D modelů. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 07. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie