Bc. Eliška BACHUROVÁ

Bachelor's thesis

Pedagogika Marie Montessori v preprimárním vzdělávání

Pedagogy of Maria Montessori in preprimary education
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá pedagogikou Marie Montessori v preprimárním vzdělávání, a to zejména jejími hlavními principy. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda jsou dodržovány základní principy pedagogické koncepce Marie Montessori ve vybrané Montessori mateřské škole. Teoretická část práce se věnuje reformní pedagogice, životu a dílu Marie Montessori, dále pojednává o principech Montessori pedagogiky …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the pedagogy of Marie Montessori in pre-primary education, especially with its main principles. The main aim of the thesis was to find out whether the basic principles of Marie Montessori's pedagogical concept in the Montessori nursery school were respected. The theoretical part is dedicated to the reform pedagogy, life and work of Marie Montessori. It also deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BACHUROVÁ, Eliška. Pedagogika Marie Montessori v preprimárním vzdělávání. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta