Bc. Helena Kramářová

Diplomová práce

Akutní ischemická CMP, kontraindikace trombolytické léčby v souboru nemocných

Acute ischemic stroke, contraindications of thrombolytic treatment in a group of patients
Anotace:
Diplomová práce je především zaměřena na sledování důvodů nepodání systémové trombolýzy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. V části teoretické je popsána stručně fyziologie mozkového oběhu, definice CMP, epidemiologie, rizikové faktory, klinický obraz, diagnostika, rozdělení CMP a možnosti léčby ICMP. Dále jsou popsány možné kontraindikace podání systémové trombolýzy u pacientů s ICMP …více
Abstract:
The diploma thesis is primarily focused on the monitoring of the reasons for not administering systemic thrombolysis in patients with ischemic stroke. The theoretical part briefly describes the physiology of cerebral circulation, definition of stroke, epidemiology, risk factors, clinical picture, diagnostics, stroke distribution and treatment options. Possible contraindications to systemic thrombolysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kramářová, Helena. Akutní ischemická CMP, kontraindikace trombolytické léčby v souboru nemocných. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií