Bc. Martina Křenová

Diplomová práce

Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza)

Condraindication of system trombolysis of patients with stroke (Monitoring reasons why wasn´t givn system trombolysis)
Anotace:
V diplomové práci se zaměřuji na sledování pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP) a sledováním důvodů, proč u nich nebyla podána systémová trombolýza. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je popsána definice, epidemiologie, fyziologie mozkového oběhu a dělení cévních mozkových příhod (CMP), kde nadále podrobně rozepisuji ischemickou CMP. O hemoragické …více
Abstract:
ANNOTATION The diploma thesis is focused on monitoring patients with ischemic cerebrovascular accident (iCVA) and the reasons why they were not given systemic thrombolysis. The thesis is divided into theoretical and research part. The theoretical part of the thesis provides the definition of brain circulation, its epidemiology and physiology, as well as the division of cerebrovascular accidents (CVA …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Ján Latta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křenová, Martina. Kontraindikace systémové trombolýzy u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou (Sledování důvodů, proč nebyla podána systémová trombolýza) . Pardubice, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií