Nikol SKÓROVÁ

Bakalářská práce

Biomarkery a jejich využití pro hodnocení kontaminace životního prostředí

Biomarkers and their use for environmental contamination assessment
Anotace:
Cílem teoretické části této bakalářské práce je definovat pojem biomarker a klasifikovat jej podle různých kritérií. Zjistit výhody a nevýhody využití biomarkerů při hodnocení kontaminace životního prostředí. Dále zabývat se podrobněji biomarkery, které se vyskytují u půdních bezobratlých a jejich využitím v praxi v různých odvětvích. Praktická část se zabývá provedením testu akutní toxicity na modelovém …více
Abstract:
The aim of the theoretical part of this bachelor thesis is to define the term biomarker and to classify it according to various criteria. Find out the benefits and disadvantages of using biomarkers in assessing environmental contamination. Further study the biomarkers that occur in soil invertebrates and their use in practice in various sectors. The practical part deals with an acute toxicity test …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÓROVÁ, Nikol. Biomarkery a jejich využití pro hodnocení kontaminace životního prostředí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta