Bc. Olivera Radovanović

Master's thesis

Society As a Garden: Foucauldian concept of the “Right to Kill”, its Justification and Implementation in the Contemporary World

Society As a Garden: Foucauldian concept of the “Right to Kill”, its Justification and Implementation in the Contemporary World
Abstract:
Mým záměrem v této práci je prozkoumat určitý aspekt toho jak, mezi množstvím neschůdných úkolů, které si sobě stanovila (Bauman 1991), modernita selhala přispět k dosáhnutí společenského míru a omezit válčení. Cílem mé práce je tedy prohlédnout a prokázat, že jsme nikdy dřív než s dohodem modernity nesvědčili válce s tak ničivým potenciálem. Ze stanoviska 20. a 21. století je moji snahou pochopit …more
Abstract:
In this work, I intend to investigate certain aspects of how, among the multitude of unviable tasks that it set itself (Bauman 1991), modernity failed to invest in the management of social peace and restriction of warfare. The aim of my work is, therefore, to demonstrate and examine the fact that never before the modern times did we witness wars of such destructive potential. I place myself in the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Reader: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology