Linda SUSKOVÁ

Bakalářská práce

Větrné elektrárny

Wind powers
Anotace:
Tato práce se věnuje větrným elektrárnám. Zaměřuje se na vývoj elektráren v čase od prvních zmínek přes současný podíl větrné energie, až po návrhy na další vývoj. Též poukazuje na rozšíření v jednotlivých zemích EU v porovnání s Českou Republikou.Praktická část je zaměřena na elektrárny v konkrétní lokalitě, tedy na Vrchu Tří panů v Novém Městě.
Abstract:
This work is dedicated to wind turbines. It focuses on the development of wind power plant at the time of the first mentions over the current contribution of wind energy to the proposals for further development. It also points to the enlargement of the EU in comparison with the Czech Republic. The practical part is focused on power at a particular location, so on Vrch Tří pánu in the Nové Město.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUSKOVÁ, Linda. Větrné elektrárny. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí