BcA. Monika CHOVANCOVÁ

Master's thesis

Kompost

Compost
Anotácia:
Téma kompostu vychází z osobního pozorování vztahu mezi člověkem a přírodou. Ekologie jako každodenní boj v současném konzumním světě. Uvědomění jedince a jeho přirozenosti udržet koloběh v přírodě a tak i životní podmínky. Použití přírodních produktů k vytváření díla a tudíž i možný jeho následný rozklad. Učení se o základních principech fungování přírodního řádu.
Abstract:
The theme of compost is inspired by personal research in relationships between human and nature. Ecology like an everyday fight in contemporary consumerism world. Consciousness of an individual and his nature to keep natural order and environmental conditions. The use of natural products to create artworks and therefore even its likely
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Daniel Balabán, akad. malíř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOVANCOVÁ, Monika. Kompost. Ostrava, 2019. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

University of Ostrava

Faculty of Fine Arts

Master programme / odbor:
Visual Arts / Painting

Práce na příbuzné téma