Bc. Zuzana Česlová

Bakalářská práce

Diagnostika a léčba poruch binokulárního vidění

Diagnosis and treatment of binocular vision disorders
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou a léčbou poruch binokulárního vidění. V úvodní části je popsáno binokulární vidění, jeho vývoj, podmínky a stupně. V další kapitole jsou zmíněné patologie binokulárního vidění. Hlavní část práce se věnuje podrobnější charakteristice diagnostice binokulárního vidění. Poslední část práce je zaměřena na léčbu poruch binokulárního vidění, zahrnující pleoptiku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with diagnostics and treatment of binocular vision disorders. The introductory part describes binocular vision, its development, conditions and degrees. In the next chapter there are mentioned pathologies of binocular vision. The main part of the work is devoted to more detailed characteristics of binocular vision diagnostics. The last part of the thesis is focused on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta