Bc. Vojtěch Šindlář

Diplomová práce

Statistické modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map

Statistical modelling of electrocardiographic body surface potential maps
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme statistickému modelování elektrokardiografických povrchových integrálových map. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. V první z nich uvádíme teorii interpolačních a penalizovaných regresních modelů na obdélníku i na válci, dále se zabýváme volbou vyhlazovacího parametru s využitím křížového ověřování, a také počítáme první dvě parciální derivace pro funkce popisující …více
Abstract:
In this thesis we study statistical modelling of electrocardiographic body surface potential maps. This thesis is divided into three chapters. In first of them we present the theory of interpolation and penalized regression models on rectangle and on cylinder. Further, we deal with choice of smoothing parameter with the use of cross-validation and we also compute first two orders partial derivatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta