Mgr. Hana Hrochová

Master's thesis

Het Ritme van Soap Opera. De structuur van de soap opera in de roman Het Goddelijke Monster van Tom Lanoye

The rhytm of soap opera - The structure of a soap opera in the novel "Het goddelijke monster" from Tom Lanoye
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá strukturou románu Het goddelijke monster současného vlámského autora Toma Lanoye. Konkrétně zkoumá do jaké míry autor v románu uplatnil strukturu žánru „soap opera“ a jakým způsobem je tato struktura parafrázována. V první části je krátce zmíněn profil autora a teoreticky vymezen pojem „soap opera“, historie a vývoj tohoto žánru. Druhá, obsáhlejší část je věnována obsahové …viac
Abstract:
This masters thesis deals with the structure of a novel Het goddelijke monster of Tom Lanoye, a contemporary Flamish author. Specifically it analyses the extent to which the author applied in his novel the structure of the genre “soap opera“ and how it is paraphrased. In the first part the author is briefly introduced and the term “soap opera“ is defined in theoretical terms, history and development …viac
 
 
Jazyk práce: Dutch
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta