Bc. Veronika Kotýnková

Bakalářská práce

Motivační literatura o prokrastinaci a time-managementu: organizace času a vytváření neoliberální osobnosti

Self-helping Literature on Procrastination and Time-management: Organisation of Time and creation of Neoliberal Personhood
Anotace:
Cílem této práce je zasadit motivační knihy o prokrastinaci a time-managementu do vztahu k novým technologiím, organizaci času, hospodářskému systému a produktivitě v České republice. Metodou výzkumu je etnografická obsahová analýza. Tato práce vychází z teorií o neoliberalismu, jakožto ekonomicko-politického systému. Vycházím z toho, že proměna hospodářského systému vedla i k proměně osobnosti, jeho …více
Abstract:
The aim of this thesis is to set self-helping books on procrastination and time management in relation to new technologies, organization of time, economic system and productivity in the Czech Republic. The method of research is ethnographic content analysis. This work is based on theory of neoliberalism as an economic-political system. The change of the economic system has caused the change of personhood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie