Mgr. Olga Valášková

Bakalářská práce

Les techniques narratives dans Les Chemins de la Liberté de Jean-Paul Sartre

Narrative techniques in The Roads to Freedom of Jean-Paul Sartre
Abstract:
This work deals with the narrative methods in the trilogie The Roads to Freedom of Jean-Paul Sartre. The aim is to point at narrative techniques which are being applied by the author in order to urge the reader to actively join the search of those ‘roads to freedom’. The form of narrative is therefore analyzed from the literary and scientific point of view as well as from the philosophical perspective …více
Abstract:
Tato práce se zabývá vypravěčskými postupy v románové trilogii Cesty Svobody od Jean-Paul Satra. Cílem práce je přiblížit jaké techniky jsou použity ve vyprávění příběhu tak, aby byl sám čtenář vyzván k aktivnímu zapojení se do hledání oněch "cest ke svobodě". Narace je zde tedy analyzována nejen z hlediska literárně-vědného, ale také filozofického.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma