Bc. Jan Gult

Diplomová práce

Evropská unie a problém mezinárodní migrace.

The European Union and the problem of international migration.
Anotace:
Cílem diplomové práce je posoudit migrační politiku Evropské unie a problémy s ní spojeny. V práci bude popsána časová osa migrační krize, její vývoj a průběh. Cílem práce bude objasnit přínosy a negativa migrace pro hostitelský a mateřský stát. V praktické části bude provedeno dotazníkové šetření.
Abstract:
The target of this thesis is to assess the migration policy of the European Union and the problems associated with it. The work will describe the timeline of the migration crisis, its development and course. The aim of the work will be to clarify the benefits and negatives of migration for the host and parent states. In the practical part will be done a questionnaire survey.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management