Bc. Petr Vachút, DiS.

Bakalářská práce

Migrační a azylová politika České republiky

Migration and asylum policy of Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na současný vývoj a základní rozbor fungování procesu migrační a azylové politiky na území České republiky. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy a poznatky o migrační a azylové politice na území České republiky a Evropské unie od roku 1993 až po současnost. V praktické části práce je za pomocí metodologie - kvantitativní metody a SWOT analýzy …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the current development and basic analysis of the functioning of the migration asylum policy process. The first theoretical part of the thesis characterizes the basic concepts and knowledges about migration and asylum policy in the Czech republic and the European union from 1993 to the present. In the practical part of the work, the practice of receiving refugges will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2021
  • Vedoucí: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Aleš Pachmann, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech