Karolína Najmanová

Bakalářská práce

Hard power a sotf na poč. 21. století

Hard power and soft at the beginning of the 21st century
Anotace:
Bakalářská práce se podrobně věnuje institutu moci.Pojednává o historickém pojetí moci a způsobech, jakými je definována a pojímána napříč humanitními disciplínami. Zvláštní důraz je kladen na využití moci v rámci mezinárodních vztahů. V souvislosti s dějinným vývojem na přelomu tisíciletí se hlavní část práce věnuje konceptu amerického politologa J. S. Nyeho, Jr., který hovoří o třech druzích moci …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the concept of power. It speaks about historical concepts of power and ways of defining and understanding across humanities. Special attention is devoted to the application of power in international relations. According to recent history at the turn-of-the-century, the main part of this thesis is based on the concept of American political scientist J. S. Nye, Jr., who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Eichler
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40872