Iveta KALUŽOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta v terminálním stádiu

Nursing Process in Care for Patient in terminal stage
Anotace:
Bakalářská práce na téma ?Ošetřovatelský proces v péči o pacienta v terminálním stádiu? je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními pojmy o umírání a smrti, procesem umírání, paliativní péči, komunikací a potřebami umírajících. V praktické části se nachází vývoj onemocnění, anamnéza v NANDA doménách a dále je vytvořen individuální plán ošetřovatelské péče a jeho …více
Abstract:
Bachelor Thesis on "Nursing process in the care of patient with end stage" is split into theoretical and practical part. The theoretical part deals with basic terms about death and dying, the dying process, palliative care, communications and needs of the dying. The practical part is the development of disease, anamnesis of NANDA domains and it is creation of individual nursing care plan and its evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Mynaříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALUŽOVÁ, Iveta. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta v terminálním stádiu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra