Markéta Fetrová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta v terminálním stádiu onemocnění

Nursing Process of the Patient in Terminal Stage of the Disease
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacientku v terminální fázi onemocnění. Péče byla poskytována metodou ošetřovatelského procesu v lůžkovém hospici.
Abstract:
The bachelor thesis deals with nursing care of a patient in the terminal phase of the disease. Care was provided by the method of nursing process in the inpatient hospice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Renata Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická