Bc. Andrea Kyselová

Diplomová práce

Mezigenerační vztahy pohledem seniorů

Intergenerational Relationships from Seniors View
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá aktuálním společenským tématem a tím jsou mezigenerační vztahy. Konkrétně se věnuje tomu, jak na tyto vztahy nahlížejí senioři. Ve své práci si kladu za cíl zjistit, jakým způsobem vnímají senioři mezigenerační vztahy v rodinném kontextu, obzvláště pak mapuji jejich pohled na mladou generaci, kterou blíže specifikuje. Diplomová práce je rozdělena na dvě části: …více
Abstract:
The diploma thesis deals with current social issues and that are inter-generational realtionships. Specifically, it examines how these relationships are seen by seniors. The goal of my work is to explore how seniors perceive intergenerational relationships in a family context, especially I map their views on the young generation, which is specified. The thesis is divided into two parts: theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta