Petra KAMARÁDOVÁ

Bakalářská práce

Vzdělávání všeobecných sester a kvalita ošetřovatelské péče

Nursing education
Anotace:
Úroveň kompetencí a stupeň dosaženého vzdělání sester značně ovlivňují kvalitu poskytované péče. Přehledová bakalářská práce se zabývá sumarizací publikovaných poznatků zabývajících se touto problematikou a je členěna do tří podkapitol, které vychází z dílčích cílů, čtvrtou podkapitolu tvoří význam a limitace dohledaných poznatků. Práce se zabývá explikací pojmů vzdělávání a kompetence. Dále se zaměřuje …více
Abstract:
Level of competence and achieved education of nurses greatly affect the quality of provided care. This bachelor thesis deals with summarization of published findings dealing with these problematics and it is is divided into three subchapters based on partial objectives, the fourth subchapter forms the meaning and limitation of the searched findings. The thesis deals with explanation of the notions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAMARÁDOVÁ, Petra. Vzdělávání všeobecných sester a kvalita ošetřovatelské péče. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses iv1om5 iv1om5/2
29. 6. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 6. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.