Hana Prochová

Bakalářská práce

Znalosti sester v oblasti paliativní péče na vybraných pracovištích FN Brno

Knowledge of nurses in field of palliative care at selected departments of The University Hospital Brno
Anotace:
Bakalářská práce s hlavním tématem paliativní péče je rozdělena do dvou částí. První, část teoretická, uvádí definice, primární informace a dělení spjaté s paliativní péči, následující kapitoly jsou věnovány ošetřovatelství v paliativní péči, vývoji paliativní péče v České republice, včetně integrace paliativní péče do nemocnic, hodnocení kvality života pacientů v paliativní péči a vzdělávání sester …více
Abstract:
Bachelor thesis with main topic of palliative care is divided into two parts. First theoretical part introduces definition, primary information and division tied to palliative care. Following chapters are dedicated to treatment in palliative care, development of palliative care in Czechia including integration of palliative care in hospitals, continuing with assessment of patient quality of life in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Večeřová
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra