Mgr. Kateřina Koloušková, DiS.

Bakalářská práce

Poranění páteře v ošetřovatelské péči

Spinal injuries in nursing care
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči a její specifika u pacientů se spinálním poraněním, hospitalizovaných na intenzivním lůžku. V teoretické části je definováno poranění páteře, diagnostika, možnosti léčby a specifika ošetřovatelské péče u pacientů se spinálním poraněním. Praktická část zkoumá znalosti všeobecných sester pracujících na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní …více
Abstract:
My Bachelor thesis is focused on nursing care andf its specifics in patients with spinal injuries hospitalized in ICU. The theoretical part is defined by a spine injury, diagnosis, treatment and specific nursing care for patients with spinal injuries. Practical part examine general nurses working at the Clinic of Anesthesiology and Intensive care in University Hospital in Brno. The practikal part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta