Bc. Lukáš Ehrenberger

Bakalářská práce

Vývoj nákladovosti odpadového hospodářství ve vybraném krajském městě ČR

Development of the costs of waste management in selected Czech regional capital
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy nákladů odpadového hospodářství statutárního města Jihlava za vybrané časové období vyhodnotit příčiny meziročních změn a identifikovat hlavní determinanty a jejich míru vlivu na změny nákladovosti odpadového hospodářství v Jihlavě. První část práce představuje stručný historický vývoj. V druhé části je popsán současný systém odpadového hospodářství v České …více
Abstract:
The target of this bachelor thesis, based on waste management cost analysis of statutory city Jihlava of time period, is to evaluate causes of year on year changes and identify main determinants and their level of influence on cost changes of waste management in Jihlava. First part of the thesis introduces brief historic development. In the second part is description of current system of waste management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta