Bc. Petra Zbranková

Diplomová práce

Past, present and future of waste management in France

Past, present and future of waste management in France
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Past, present and future of waste management in France“ je vývoj odpadového hospodářství ve Francii z pohledu veřejné správy. První část popisuje, jak se odpadové hospodářstí postupně vytvářelo v minulosti (od středověku až po dnešek), druhá část je věnovaná popisu aktuálního stavu odpadového hospodářství a na ni navazuje třetí část, která na základě odborné literatury předurčuje …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Past, present and future of waste management in France" is to describe the development of waste management in France from the perspective of public administration. The first part is concentrated on describing how the waste management system gradually evolved in the past (from the Middle Ages to the present), the second part is devoted to the description of the current …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk, Ph.D.
  • Oponent: PhD Tommaso Reggiani

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta