Ing. Petra Luňáková

Diplomová práce

Studium rychlosti reakce hydrogenuhličitanu sodného s dihydrogendifosforečnanem sodným

Study of the reactions rate of sodium dihydrogen phosphate with sodium hydrogen carbonate
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením rychlosti uvolňování oxidu uhličitého z hydrogenuhličitanu sodného působením dihydrogendifosforečnanu sodného (SAPP), dále působením směsí SAPP s vybranými fosfáty a dalšími potravinářskými aditivy s cílem nalézt podmínky vedoucí ke snížení rychlosti rozkladné reakce využívané v potravinářství ke kypření těst. K experimentům byla použita volumetrická metoda …více
Abstract:
Presented master thesis deals with measurement of carbon dioxide releasing rate in reaction of sodium hydrogen carbonate with sodium dihydrogen diphosphate (SAPP) as well as with mixtures of SAPP with selected phosphates and other food additives in order to find optimal conditions to decrease rate of decomposition reaction used in food industry for leavening a dough. An experimental part comprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Luňáková, Petra. Studium rychlosti reakce hydrogenuhličitanu sodného s dihydrogendifosforečnanem sodným. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.