Marek FIALA

Bakalářská práce

Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory

neuvedeno

Historical development of the social support of families with children and the state social support system
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory na území České republiky. Práce popisuje vývoj této problematiky od druhé poloviny 19. století do stavu k 1. lednu 2012. Jednotlivá období jsou analyzována z hlediska základních principů a cílů podpory, nejdůležitějších dávek a okruhu jejich příjemců. Taktéž jsou uvedeny novelizace příslušných právních …více
Abstract:
Submitted work is focussed on progress of social support for families with children and state social support system in Czech Republic. The work describes progress of this issue from second half of 19th century till 1st January 2012. Individual chapters are analyzed from view point of basic principles and targets of support, most important taxes and round of its beneficiary. Also novelizations of corresponding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALA, Marek. Historický vývoj sociální podpory rodin s dětmi a systému státní sociální podpory. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management