Bc. Radka Kotlánová

Bakalářská práce

Státní sociální podpora rodin s dětmi

State Social Support for Families with Children
Anotace:
Hlavním tématem práce je státní sociální podpora rodin s dětmi v České republice, její stručné zmapování, vývoj a komparace se srovnatelnou zemí, která je součástí Evropské unie. V další části bakalářské práce se chci zaměřit na vnímání systému státní sociální podpory občany České republiky. Ke splnění tohoto úkolu využiji vlastního šetření, ke kterému použiji dotazníkovou metodu. Cílem této práce …více
Abstract:
The main theme of the thesis is the state social support of families with children in the Czech Republic, its brief mapping, development and comparison with the analogous country that is part of the European Union. In the next part of my bachelor thesis I want to focus on the perception of the system of state social support by its own citizens of the Czech Republic. To accomplish this task, I will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní