Jiří Kopecký

Bakalářská práce

Nástroj optimalizace pro vyhledávače SEO jako podpora konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky

Anotace:
Práce se věnuje jedné z nejrychleji se rozvíjejících "oblastí" marketingu, tedy online marketingu. V úvodu se práce zabývá základními pojmy internetového marketingu, blíže popisuje nástroj optimalizace webových stránek SEO (Search Engine Optimalization). Zaměřuje se také na další formy online marketingu, například na PPC systémy nebo e-mailing a zmiňuje i nástroje používané k analýze webových stránek …více
Abstract:
This thesis devotes to one of the fastest developing segments of marketing online marketing. In the beginning, the thesis focuses on the basic ideas of internet marketing and further explains the Search Engine Optimalization (SEO) strategy. This thesis also concentrates on other forms of online marketing, such as the use of PPC systems, e-mailing and further describes the tools used for the web analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Kantorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopecký, Jiří. Nástroj optimalizace pro vyhledávače SEO jako podpora konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Manažerská etika