Mgr. David Janoušek

Disertační práce

Objektivizace opěrné báze kojenců na přelomu prvního a druhého trimenonu

Objectification of supporting base of infants at the edge of third and fourth month
Anotace:
Práce se zabývá objektivizací opěrné báze kojenců na přelomu prvního a druhého trimenonu. Hlavním cílem práce bylo přispět k objektivizaci opěrné báze kojenců s využitím senzoru tlaku. Dalším cílem bylo vyhodnocení symetrie tlakového profilu kojence a lokalizace bodu maximálního tlaku pro horní končetiny a trup. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část práce představuje motorický …více
Abstract:
This thesis deals with the objective quantification of the supporting base in infants from 2 to 4 months old. The main goal of this thesis was to contribute to the objective quantification of the supporting base in infants from 2 to 4 months old with the use of a pressure plate. Other goals were an evaluation of the symmetry of the pressure profile in infants and localization of the peak pressure point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií