Mgr. Libor Mikl, Ph.D.

Disertační práce

Nepůvodní hlaváčovité ryby (Gobiidae) v potravních řetězcích dolního toku Dyje

Non-native gobies (Gobiidae) of the food chain in lower River Dyje
Anotace:
Několik druhů hlaváčovitých ryb pocházejících z Ponto-Kaspické oblasti významně rozšířilo od 90. let 20. století svůj areál. Hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) a hlavačka mramorovaná (Proterorhinus semilunaris) pronikli z Dunaje až na území ČR do povodí dolní Moravy a Dyje. V našich podmínkách obsadili především prostředí kamenných záhozů, kde se zanedlouho plně etablovali a stali se dominantními …více
Abstract:
Ponto-Caspian gobies have significantly expanded their ranges in Europe since the 1990s. In the Czech Republic, round (Neogobius melanostomus) and tubenose gobies (Proterorhinus semilunaris) were first found in the lower Morava and Dyje rivers in the 1990s., having arrived via the River Danube. Both species rapidly became established and colonised rip-rap habitats, where they usually represent the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie