Bc. Stanislava Sýkorová

Diplomová práce

Sledování pohybové aktivity pomocí akcelerometru u vybrané skupiny populace

Monitoring of Physical Activity Using an Accelerometer in a Selected Group of Population
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sledováním pohybové aktivity u dětí ve věku 12 až 16 let pomocí akcelerometru. Jejím cílem je zjistit, zda děti splňují dané doporučené množství pohybové aktivity. První část práce popisuje problematiku pohybové aktivity a inaktivity, její vliv na zdravý rozvoj dítěte, možnosti měření pohybové aktivity a charakteristiku dětí v období dospívání. Druhá část práce se věnuje samotnému …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the monitoring of physical activity of children aged from 12 to 16 using the accelometer. Its aim is to find out whether children fulfil given and recommended amount of physical activity. The first part of the thesis describes the problems of physical activity and inactivity, its impact on healthy development of a child, possibilities of physical activity measurement and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií