Bc. Filip Zachariaš

Bakalářská práce

Analýza volebních výsledků kandidátů J. Dienstbiera a M. Zemana z prvního kola prezidentské volby v ČR v územích volební podpory KSČM

Presidential elections in the Czech Republic: Analysis of the results of J. Dienstbier and M. Zeman in the territories of electoral support of KSČM
Anotace:
Práce se věnuje analýze volebních výsledků Jiřího Dienstbiera a Miloše Zemana z prvního kola prezidentských voleb v České republice v roce 2013 v územích volební podpory KSČM. Užívá k tomu metod a technik volební geografie a testování hypotéz definovaných na základě teorie konfliktních linií pomocí regresní analýzy. Práce využívá dat agregovaných na úroveň SO ORP. Součástí práce jsou volební mapy, …více
Abstract:
The principal aim of this thesis is to provide an analysis of the election results of Jiří Dientsbier and Miloš Zeman from the first round of presidential elections in the Czech Republic in 2013 in the territories of electoral support of The Communist Party of Bohemia and Moravia. It employs the methods and techniques of electoral geography and statistical hypothesis testing defined on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Voda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Smolková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie