Bc. Petr Klečka

Bakalářská práce

Komunální volby v Ostravě 2006-2014

Municipal elections in statutory city of Ostrava 2006-2014
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Komunální volby v Ostravě 2006-2014“ analyzuje výsledky komunálních voleb mezi lety 2006-2014 ve třetím největším statutárním městě. První část se v teoretickém rámci zabývá základními orgány obce, které jsou volbami personálně obsazovány, dále exekutivními koalicemi na komunální úrovni a také inkumbenčním efektem, jakožto jednou z individuálních charakteristik kandidátů. …více
Abstract:
The bachelor thesis dedicated to the topic „The municipal elections in Ostrava 2006-2014“ analyses the results of the municipal elections in the third biggest statutory town in years 2006-2014. The theoretical scope of activity in the first part deals with elementary authorities of municipality which are personally occupied according to the results, next it deals with executive coalitions on the municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií