Bc. Martin Boháč

Diplomová práce

Komunální volby 2018 v okrese Nymburk: výsledky, kontexty a souvislosti

Municipal elections 2018 in the Nymburk district: Results and contexts
Anotace:
Autor se v diplomové práci zabýval analýzou výsledků komunálních voleb v roce 2018 v okrese Nymburk, a to nejprve za celé Nymbursko a následně v jednotlivých municipalitách, které vytvářejí obecní či městkou radu. Dílčím cílem této diplomové práce bylo porovnání dosažených volebních výsledků v komunálních volbách za rok 2010 a především za roky 2014 a 2018, a to z hlediska následného vyjednávání a …více
Abstract:
The author deals with the analysis of municipal elections in 2018 in Nymburk District as a whole but also in particular towns and villages where local councils are formed. Partial aim of this thesis is comparison of election results in local municipalities gained in the year 2010 but mainly in the years 2014 and 2018 with respect to the negotiations followed and the success of the coalitions formed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. David Sláma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS