Bc. Tereza Ciencialová

Master's thesis

Může hlíva ústřičná ovlivnit toxicitu průsakových vod?

Oyster mushroom can influence the toxicity of the leachate?
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou skládkování a průsakovými vodami ze skládky komunálního odpadu. Úvodní část je zaměřená na teoretický popis skládky- popis skládkování, dělení skládek, legislativní požadavky. Podrobněji je zde dále popsána ekotoxikologie a bisorpce. Druhá část diplomové práce obsahuje informace o skládce Kuchyňka, popis přírodních podmínek lokality, metodiku, jaká byla použita …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the landfill and seepage waters from municipal landfill site. The first part is focused on theoretical description of landfill - description of landfill, division of landfills, landfill legislative requirements. In more details there is described the ecotoxicology and bisorption. The second part contains information about the landfill site Kuchyňky, description of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
 • Reader: Jiří Filip, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ixoq1g ixoq1g/2
2/5/2016
Folders
Files
Halíčková, K.
2/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.