Bc. Tereza Ciencialová

Master's thesis

Může hlíva ústřičná ovlivnit toxicitu průsakových vod?

Oyster mushroom can influence the toxicity of the leachate?
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou skládkování a průsakovými vodami ze skládky komunálního odpadu. Úvodní část je zaměřená na teoretický popis skládky- popis skládkování, dělení skládek, legislativní požadavky. Podrobněji je zde dále popsána ekotoxikologie a bisorpce. Druhá část diplomové práce obsahuje informace o skládce Kuchyňka, popis přírodních podmínek lokality, metodiku, jaká byla použita …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the landfill and seepage waters from municipal landfill site. The first part is focused on theoretical description of landfill - description of landfill, division of landfills, landfill legislative requirements. In more details there is described the ecotoxicology and bisorption. The second part contains information about the landfill site Kuchyňky, description of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
 • Oponent: Jiří Filip, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ixoq1g ixoq1g/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
Halíčková, K.
2. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.