Theses 

Moderní metody a trendy webové analytiky – Bc. Ondřej Šúkala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Ondřej Šúkala

Diplomová práce

Moderní metody a trendy webové analytiky

Advanced methods and trends of web analytics

Anotace: Cílem diplomové práce je popsat moderní metody webové analytiky a vytvořit aplikaci pro sledování návštěvníků webu. První kapitola obsahuje definice základních pojmů, které se často vyskytují v celé diplomové práci. Následuje definice webové analytiky, její historický vývoj a popis procesu webové analytiky. Další kapitoly se podrobněji věnují jednotlivým krokům tohoto procesu. Framework webové analytiky pomáhá analytikovi definovat cíle konkrétního webu a měřit jeho úspěšnost. Metody identifikace a sledování návštěvníků popisují způsoby, jak získat potřebná data pro účely webové analytiky. Následující kapitola se věnuje očištění získaných dat od nevyžádaných přístupů. Kapitola analýza se zaměřuje na získávání znalostí ze zpracovaných dat. Hlavním přínosem této práce je nástroj webové analytiky, který slouží jako doplněk ke stávajícím nástrojům nebo jako framework pro vytvoření konkurenčního nástroje. Součástí práce jsou i podpůrné nástroje pro testování této aplikace.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to describe advanced methods and trends of web analytics and develop an application for tracking web visitors. The first chapter contains definitions of basic terms, which occur frequently in the entire diploma thesis. This is followed by the definition of web analytics, its historical development and the description of the process of web analytics. The next chapters expand on the various steps of the process. Framework of web analytics helps the analyst to define the objectives of a particular website and measure its success. Methods of identification and tracking of visitors describe ways to obtain the necessary data for the purposes of web analytics. The next chapter deals with cleaning of collected data from spam. The chapter analysis focuses on knowledge extraction from the processed data. The main contribution of the theses is a web analytics tool, which serves as a supplement to existing tools or as a framework for creating a competitive tool. The thesis also contains support tools for testing this application.

Klíčová slova: webová analytika, filtrování spamu, mapa webu

Keywords: web analytics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Karel Mls, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
prakticka_cast.zip prakticka_cast.zip
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:43, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz